14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 37

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Udgivelse af blad
De indsatte i institutionen har ret til at udgive blade.

•••

Stk. 2 Fængslet yder støtte til udgivelse af ét blad.

•••

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet har adgang til på forhånd at gennemlæse de indsattes blade. Kriminalforsorgsområdet kan forbyde offentliggørelsen af bestemte artikler, såfremt sikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet eller indholdet groft forulemper enkeltpersoner.

•••

Stk. 4 Justitsministeren fastsætter regler til gennemførelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3, herunder om fastsættelse af vilkår for støtte til udgivelsen og om mulighed for inddragelse af denne støtte, såfremt de fastsatte vilkår ikke overholdes. Bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner

•••
profile photo
Profilside