14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 90

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 90

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§90 En bøde skal betales til politiet, medmindre andet er bestemt i afgørelsen.

•••

Stk. 2 Politiet kan på skyldnerens anmodning tillade henstand med eller afdragsvis betaling af bøden.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter bestemmelser om opkrævning af bøder, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af bøder. Bødebekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside