14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 29

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Den foreløbige støttetildeling sker på grundlag af de oplysninger, der foreligger ved støttetildelingen.

•••

Stk. 2 De foreløbige beløb kan ændres, eller udbetalingen kan standses, hvis der i løbet af støtteåret sker ændringer i forhold, der får betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte.

•••

Stk. 3 Foreløbige beløb, der er udbetalt for måneder, hvor den uddannelsessøgende ikke opfylder betingelserne i §§ 2-2 f, 8, 10 a, 10 b, 11 og 14, § 19, stk. 3 og 4§ 25 og § 38 c, stk. 3, kan kræves tilbagebetalt, før den endelige tildeling finder sted.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om denne foreløbige støttetildeling. SU-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside