14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 7

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Uddannelsesstøtte gives som:

  • 1) Stipendium.

  • 2) Studielån.

  • 3) Slutlån til afslutning af en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet.

•••

Stk. 2 Studielån efter stk. 1, nr. 2, gives kun sammen med stipendium.

•••

Stk. 3 Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse eller i erhvervsuddannelse, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde.

•••

Stk. 4 Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån gives et stipendium som tillæg til uddannelsessøgende, der er

  • 1) enlige forsørgere eller

  • 2) forsørgere og bor sammen med en uddannelsessøgende, der modtager SU, eller en person, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 5 Sammen med stipendium og studielån eller sammen med slutlån kan uddannelsessøgende, der er forsørgere, optage et supplerende studielån.

•••

Stk. 6 Sammen med stipendium og studielån kan gives et supplerende stipendium som tilskud til dækning af betaling for undervisning. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at godkendelsen af, at en uddannelse giver ret til uddannelsesstøtte, ikke omfatter dette supplerende stipendium.

•••

Stk. 7 Uddannelsesstøtte gives med et beløb pr. kalendermåned (støttemåned) i et kalenderår (støtteåret). Inden for klippekortet gives stipendium og studielån med klip og slutlån med slutlånsrater.

•••
profile photo
Profilside