14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sygedagpengeloven § 53b

Lov om sygedagpenge paragraf 53b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sygedagpengeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53b En arbejdsgiver har i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes, at lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Det samme gælder, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes, at lønmodtageren som nær kontakt til en nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom. Det er en betingelse, at lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

•••

Stk. 2 Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til lønmodtagere, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. Refusionen kan dog højst udbetales med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.

•••

Stk. 3 § 59 finder anvendelse for anmeldelse af refusionskrav efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside