14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Talsmandsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 413 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Straffuldbyrdelseslovens § 34 og reglerne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for asylansøgere i kriminalforsorgens institutioner for frihedsberøvede asylansøgere. Hvis omstændighederne taler for det, skal der i sådanne institutioner holdes møder med grupper af frihedsberøvede asylansøgere, der har adgang til fællesskab.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet skal gøre notat om de drøftelser, der finder sted.

•••
profile photo
Profilside