14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Talsmandsbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af talsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 413 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Straffuldbyrdelseslovens § 34 og reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter, der ikke er isolerede i medfør af retsplejeloven.

•••
profile photo
Profilside