14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Taxilov § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af taxilov og bygger på lov nr. 1538 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Chaufførkort kan tilbagekaldes, hvis indehaveren må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 5, som følge af at vedkommende i forbindelse med udførelsen af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i

  • 1) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

  • 2) færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort og bilens indretning, udstyr og tilbehør,

  • 3) lovgivningen om euforiserende stoffer,

  • 4) skatte- og afgiftslovgivningen eller

  • 5) udlændingeloven om menneskesmugling.

•••

Stk. 2 Chaufførkort kan endvidere tilbagekaldes, hvis indehaveren er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

•••

Stk. 3 Tilbagekaldelse efter stk. 1 og 2 sker for en periode fra 1 til 5 år eller indtil videre.

•••
profile photo
Profilside