14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 4

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. May 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I denne lov forstås ved ulovligt udført, at en kulturgenstand er fjernet fra en stat i strid med denne stats lovgivning om beskyttelse af kulturarven.

•••

Stk. 2 En kulturgenstand, som er lovligt udført i henhold til en tilladelse udstedt efter den anmodende stats lovgivning om beskyttelse af kulturarv med henblik på udstilling, undersøgelse eller restaurering eller med andet midlertidigt formål, og som ikke er leveret tilbage i overensstemmelse med betingelserne i tilladelsen, skal anses for at være ulovligt udført.

•••
profile photo
Profilside