14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilbageleveringsloven § 9

Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilbageleveringsloven og bygger på lov nr. 521 af 26. May 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Erstatning ved tilbagelevering af stjålne kulturgenstande
Før der skal ske tilbagelevering, skal den, der rejser krav om tilbagelevering af en stjålet kulturgenstand efter denne lov, erstatte det tab, som erhververen lider, ved at genstanden tilbageleveres, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis erhververen på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at genstanden var stjålet, og erhververen ikke har foretaget rimelige bestræbelser for at gøre et muligt erstatningsansvar gældende mod sælgeren af genstanden.

•••

Stk. 3 Den, der har erhvervet en kulturgenstand ved arv, gave eller på anden vederlagsfri måde, har ikke ret til erstatning efter stk. 1, hvis den, vedkommende afleder sine rettigheder fra, ikke ville have haft det.

•••
profile photo
Profilside