14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 45

Lov om tjenestemænd paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem ministeren for offentlig innovation og de i § 49 nævnte centralorganisationer.

•••

Stk. 2 Aftale, der alene angår ansættelsesvilkår for tjenestemænd under et enkelt ministerium, kan dog efter nærmere bestemmelse af ministeren for offentlig innovation indgås af vedkommende minister.

•••

Stk. 3 Aftaler efter stk. 1 og 2 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov.

•••
profile photo
Profilside