14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tjenestemandsloven § 45

Uddrag fra forarbejderne til tjenestemandsloven § 45:

Til § 35.
I lovudkastets § 35, stk. 1, er optaget den hovedbestemmelse, som efter kommissionens forslag fremtidig skal danne grundlaget for fastsættelsen af tjenestemændenes løn- og andre ansættelsesvilkår.Udkastets § 35, stk. 2, omhandler aftaler, der alene angår . ansættelsesvilkår for tjenestemænd under det enkelte ministerium. Der er her, åbnet mulighed ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.