14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandspensionsloven § 17

Lov om tjenestemandspension paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Pensionen efter § 6 og § 12 fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse, når en tjenestemand afskediges eller søger sig afskediget efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af § 29 i lov om tjenestemænd, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang, fastsættes på grundlag af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 510 af 18/05/2017) er "den" ved en fejl blevet udeladt før "1. januar 2019" i denne bestemmelse, jf. §1, nr. 7 i LOV nr 1371 af 28/12/2011.

Stk. 4 Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende.

•••
profile photo
Profilside