14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tjenestemandspensionsloven § 40

Uddrag fra forarbejderne til tjenestemandspensionsloven § 40:

I nye §§ 40-44 foreslås en overgangsordning. Samtlige egen- og ægtefællepensioner, opsatte pensioner samt efterindtægter efter pensioner, der er aktualiseret pr. 31. december 1993, omberegnes med virkning fra 1. januar 1994, hvor de foreslåede ændringer får virkning. Til pensioner efter kapitel 2-3, der falder som følge af ombereg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.