14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandspensionsloven § 9

Lov om tjenestemandspension paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Bliver en pensioneret tjenestemand, hvis afsked skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har den pågældende, hvis vedkommende ikke har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som han før sin afsked ville have haft pligt til at overtage.

•••

Stk. 2 Undlader en af helbredsmæssige årsager pensioneret tjenestemand trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i § 32, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i §§ 24-26 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension.

•••
profile photo
Profilside