14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 46i

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46i Udlændinge- og integrationsministeren kan efter forhandling med Færøernes landsstyre delegere kompetencen til at træffe afgørelse i 1. instans i sager om ophold på Færøerne til en færøsk myndighed i følgende sager:

 • 1) Sager om opholdstilladelse til udlændinge, som tidligere har haft dansk indfødsret.

 • 2) Sager om opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til personer bosiddende på Færøerne.

 • 3) Sager om opholdstilladelse som følge af beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn på Færøerne.

 • 4) Sager om opholdstilladelse som religiøs forkynder eller studerende eller med henblik på praktik- eller au pair-ophold.

 • 5) Sager om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til personer, der har fået opholdstilladelse på Færøerne som religiøs forkynder eller studerende eller på baggrund af beskæftigelse.

•••

Stk. 2 Stk. 1 omfatter desuden

 • 1) afgørelser om afvisning af ansøgninger,

 • 2) afgørelser om forlængelse af opholdstilladelse,

 • 3) afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse,

 • 4) konstatering af bortfald af opholdstilladelse og afgørelser om, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet,

 • 5) afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse,

 • 6) afgørelser om opsættende virkning og

 • 7) afgørelser om identitetsfastlæggelse, fastsættelse af alder i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse som følge af en familiemæssig tilknytning til en person bosiddende på Færøerne, tilbagerejsetilladelse og laissez-passer.

•••

Stk. 3 Er kompetencen til at træffe afgørelse delegeret til en færøsk myndighed i medfør af stk. 1, indhenter den færøske myndighed en bindende indstilling fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration om, hvorvidt udlændingen er udelukket fra at opnå eller bevare opholdstilladelse på Færøerne, jf. § 10 i udlændingeloven som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Indstillingen, der ikke er en afgørelse, skal lægges til grund for den færøske myndigheds afgørelse af sagen.

•••
profile photo
Profilside