14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 5 år, hvis udlændingen efter indrejsen uden fornøden tilladelse opholder sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Perioden udgør 3 år, hvis opholdet varer op til en måned ud over det angivne tidsrum.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at overskridelsen af det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum, skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis en afskæring af udlændingens muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion i forhold til udlændingens overskridelse af det udstedte visums gyldighed.

•••

Stk. 3 En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 5 år, hvis udlændingen efter indrejsen

 • 1) udvises efter reglerne i kapitel 4,

 • 2) indgiver ansøgning om asyl her i landet eller i et andet Schengenland, jf. dog stk. 6, eller

 • 3) indgiver ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Stk. 3, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis

 • 1) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,

 • 2) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, på grundlag af en sådan familiemæssig tilknytning, der er nævnt i § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,

 • 3) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, med henblik på at studere eller § 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse,

 • 4) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4,

 • I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er den ændring, der følger af § 1, nr. 1, i ændringslov nr. 1001 af 27/6 2020, ved en fejl ikke blevet implementeret. Ændringen er trådt i kraft den 1. juli 2020, jf. § 2, i ændringslov nr. 1001 af 27/6 2020.

  5) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-11 eller 14, eller stk. 3,

 • 6) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 p, stk. 1, 1. pkt.,

 • 7) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 1, 2 eller 3,

 • 8) udlændingen efter indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse udrejser af Schengenlandene i overensstemmelse med det udstedte visums gyldighed eller

 • 9) hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.

•••

Stk. 5 Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ansøgningen er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at ansøgningen ikke kan føre til meddelelse af opholdstilladelse.

•••

Stk. 6 Stk. 3, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 her i landet og medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen selv udrejser eller medvirker til udrejsen uden ugrundet ophold.

•••

Stk. 7 En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 3 år, hvis udlændingen efter indrejsen føder et barn her i landet uden forinden indrejsen at have indgået aftale med et privat fødested om fødslen, jf. dog stk. 8.

•••

Stk. 8 Stk. 7 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen godtgør, at fødslen her i landet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis en afskæring af udlændingens muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion.

•••
profile photo
Profilside