14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingeloven § 58i

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58i Rigspolitichefen videregiver straks fingeraftryk, der er optaget af udlændinge over 14 år i medfør af § 40 a, stk. 1, til det centrale Eurodac-system. Rigspolitichefen kan endvidere videregive fingeraftryk, der er optaget af udlændinge over 14 år i medfør af § 40 a, stk. 2, nr. 1, til det centrale Eurodac-system med henblik på at kontrollere, om udlændingen tidligere har indgivet ansøgning om asyl i et andet EU-land.  1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udlændingen er statsborger i et andet EU-land eller et tredjeland, om hvilket der er fastsat nærmere regler i medfør af § 58 e.

•••

Stk. 2 Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 1, videregiver Rigspolitichefen til det centrale Eurodac-system oplysninger om

  • 1) sted og dato for udlændingens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,

  • 2) udlændingens køn,

  • 3) udlændingens udlændingenummer eller andet referencenummer,

  • 4) datoen for optagelsen af udlændingens fingeraftryk,

  • 5) operatørens brugernavn og

  • 6) datoen for udlændingens ankomst, hvis der er tale om en overførsel efter artikel 22 i Dublinforordningen.

•••

Stk. 3 Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 2, videregiver Rigspolitichefen til det centrale Eurodac-system oplysninger om

  • 1) sted og dato for pågribelsen af udlændingen og

  • 2) de i stk. 2, nr. 2-5, nævnte oplysninger.

•••

Stk. 4 Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 2, nr. 1, videregiver Rigspolitichefen til det centrale Eurodac-system oplysninger om udlændingens udlændingenummer eller andet referencenummer.

•••

Stk. 5 Rigspolitichefen modtager og kontrollerer oplysninger modtaget fra det centrale Eurodac-system.

•••

Stk. 6 Datatilsynet fører her i landet tilsyn med behandlingen og anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet og modtaget efter reglerne i Eurodac-forordningen.

•••
profile photo
Profilside