14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udlændingeloven § 59

Uddrag fra forarbejderne til udlændingeloven § 59:

Efter forslaget forhøjes strafferammen for menneskesmugling efter udlændingelovens § 59, stk. 3, fra 1 år og 6 måneder til 2 år. Det bemærkes i den forbindelse, at det efter straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., er muligt under særdeles skærpende omstændigheder at lade straffen for en forbrydelse overstige strafferammen med indtil ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.