14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1793 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Opsættende virkning af ansøgning om udsættelse eller benådning
Fuldbyrdelsen af en fængselsstraf skal udsættes, når en dømt på fri fod rettidigt, jf. stk. 2 og 3, indgiver ansøgning om udsættelse eller benådning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 12, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om udsættelse eller benådning, jf. straffuldbyrdelseslovens § 12, stk. 1, 2. pkt. En ansøgning kan tillægges opsættende virkning efter straffuldbyrdelseslovens § 12, stk. 2. Ansøgningen har kun opsættende virkning, indtil der er truffet afgørelse om udsættelse eller benådning.

•••

Stk. 2 En ansøgning er indgivet rettidigt, hvis vedkommende kriminalforsorgsmyndighed, jf. § 1, stk. 1, og § 10, stk. 1, har modtaget den senest 20 dage før datoen for fremmøde til udståelse af fængselsstraf, jf. dog stk. 3. Er der givet tilladelse til udståelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, er ansøgningen indgivet rettidigt, hvis vedkommende kriminalforsorgsmyndighed har modtaget den senest 7 dage før den dato, kriminalforsorgsområdet har fastsat for fuldbyrdelsens iværksættelse.

•••

Stk. 3 Ansøgningen skal være modtaget senest 7 dage før datoen for fremmøde, hvis den dømte

•••
profile photo
Profilside