14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udstykningsafgiftsloven § 4

Lov om afgift ved udstykning m.m. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udstykningsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 07. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Betales afgiften ikke rettidigt, tillægges renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, og indtil betalingen sker. Rentesatsen er den til enhver tid i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fastsatte rentesats.

•••

Stk. 2 Matrikelmyndigheden kan fastsætte regler om gebyr for udskrivning af rykkerskrivelse, såfremt afgiftsbeløbet ikke indbetales rettidigt. Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

•••
profile photo
Profilside