14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Undervisningsmiljøloven § 7c

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø paragraf 7c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af undervisningsmiljøloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 316 af 05. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7c Dansk Center for Undervisningsmiljø kan til den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, udstede påbud om opfyldelse af en handlepligt efter § 1 b og § 1 c inden for en rimelig frist.

•••

Stk. 2 De kommunale tilsynsmyndigheder påser efter anmodning fra centeret og efter bestemmelserne i kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse, at vedkommende kommunalbestyrelse efterlever påbud udstedt efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren tilbageholder efter anmodning fra centeret tilskud til et selvejende uddannelsessted, som ikke har efterlevet et påbud udstedt efter stk. 1, indtil dette er efterlevet, eller lader tilskud helt bortfalde.

•••
profile photo
Profilside