14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Saglig kompetence
Familieretshuset eller retten træffer afgørelse om værgemål efter §§ 5-10.

•••

Stk. 2 Familieretshuset træffer afgørelse om værgemål efter § 5 og §§ 7-10, medmindre det findes betænkeligt at behandle sagen administrativt, herunder når den, der begæres sat under værgemål, protesterer mod, at der træffes afgørelse om værgemål.

•••

Stk. 3 Retten træffer afgørelse om fratagelse af handleevne efter § 6 og i sager, som Familieretshuset i medfør af stk. 2 har oversendt til retten til afgørelse.

•••

Stk. 4 Familieretshusets beslutning om, hvem der skal afgøre sagen, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside