14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Værgen skal sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

•••

Stk. 2 Værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Forældre kan som værger anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling, jf. § 2, stk. 3, i forældreansvarsloven. Er indtægterne ikke tilstrækkelige, kan værgen under hensyn til værgemålets karakter bruge af formuen i passende omfang med Familieretshusets godkendelse, jf. § 39.

•••

Stk. 3 Hvis værgen finder det forsvarligt, at den, der er under værgemål, sørger for sine egne behov, kan værgen overlade denne penge til egen rådighed til dette formål.

•••
profile photo
Profilside