14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Der kan iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom.

•••

Stk. 2 Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

•••

Stk. 3 Samværgen og den pågældende handler i forening i anliggender, der er omfattet af værgemålet.

•••

Stk. 4 Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige.

•••

Stk. 5 Reglerne i § 25, stk. 2, 2. og 3. pkt., §§ 26-30, § 32, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og §§ 33-45 gælder ikke ved samværgemål.

•••
profile photo
Profilside