14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 2

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven gælder for udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution samt import og eksport af humane væv og celler beregnet til anvendelse i den menneskelige organisme, jf. dog stk. 2 og 3. Loven gælder desuden for salg og udlevering af hospitalsfremstillede lægemidler til avanceret terapi, jf. § 10 a.

•••

Stk. 2 For så vidt angår humane væv og celler, som indgår i industrielt fremstillede produkter, og som er omfattet af anden lovgivning, gælder alene lovens bestemmelser om udtagning og testning.

•••

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse på:

  • 1) Væv og celler, der anvendes som autologt transplantat (væv og celler, der udtages og transplanteres tilbage til samme person) under samme kirurgiske indgreb.

  • 2) Blod og blodkomponenter, bortset fra stamceller, der høstes fra blod.

  • 3) Organer eller dele af organer, hvis disse er beregnet til at blive anvendt til samme formål som hele organet i den menneskelige organisme.

•••
profile photo
Profilside