14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 20a

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 20a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20a Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at standarder for humane væv og cellers kvalitet og for fremstilling, kontrol og opbevaring af disse, som der henvises til i regler udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser om indholdet af de regler, som styrelsen har udstedt, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at forskrifter og tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal være gældende, selv om de ikke foreligger på dansk.

•••
profile photo
Profilside