14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 13

Lov om vagtvirksomhed paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Lovens administration
Autorisation til at udøve vagtvirksomhed samt godkendelse af kontrolcentraler og personalet i en vagtvirksomhed meddeles af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Justitsministeren kan i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgningers udformning.

•••
profile photo
Profilside