14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 21

Lov om vagtvirksomhed paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Loven træder i kraft den 1. januar 1987. Bestemmelserne i stk. 2 og § 13, stk. 2, træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte overgangsregler vedrørende vagtvirksomhed, der udøves inden lovens ikrafttræden. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••
profile photo
Profilside