14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valgmenighedsloven § 11

Lov om valgmenigheder paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af valgmenighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 24. juni 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Inden valgmenighedens kirke eller kirkesal, jfr. § 3, stk. 1, tages i brug, skal den indvies efter reglerne om indvielse af folkekirkens kirker. Biskoppen kan tillade fravigelse fra reglerne.

•••

Stk. 2 Inden indvielsen skal det ved et provstesyn være konstateret, at kirken eller kirkesalen er i forsvarlig stand og forsynet med alt, hvad der kræves til afholdelse af gudstjeneste og udførelse af kirkelige handlinger.

•••

Stk. 3 Inden den i § 3, stk. 3, nævnte overenskomst godkendes, skal det ved en af biskoppen foranlediget besigtigelse være konstateret, at kirken opfylder kravene efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside