14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valgmenighedsloven § 21

Lov om valgmenigheder paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af valgmenighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 24. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 En valgmenigheds anerkendelse tilbagekaldes, når bestyrelsen fremsætter begæring herom.

•••

Stk. 2 Er betingelserne for valgmenighedens anerkendelse ikke længere til stede, eller overholder menigheden eller dens præst ikke de regler, der gælder for menigheden, kan anerkendelsen tilbagekaldes.

•••

Stk. 3 Hvis den kirkelige betjening af valgmenighedens medlemmer efter biskoppens skøn ikke varetages på forsvarlig måde, kan han efter forudgående forhandling med valgmenighedens bestyrelse over for ministeren for ligestilling og kirke stille forslag om, at menighedens anerkendelse tilbagekaldes.

•••
profile photo
Profilside