14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandløbsloven § 7b

Lov om vandløb paragraf 7b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandløbsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7b Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at tilladelse eller godkendelse efter denne lov ikke kræves til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger, som samtidig er omfattet af en tilladelse efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v., i det omfang det fremgår af afgørelsen om tilladelse til kystbeskyttelse. I sager vedrørende kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af § 3, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v. kan beslutning kun træffes efter forudgående samtykke fra miljøministeren.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på afgørelser efter denne lov vedrørende økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling samt afgørelser efter kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside