14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 21

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Vandselskaberne kan oprette en eller flere foreninger, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.

•••

Stk. 2 Foreningen skal være organisatorisk uafhængig.

•••

Stk. 3 Foreningen skal optage alle vandselskaber, der ønsker medlemsskab.

•••

Stk. 4 Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at foreninger oprettet i medfør af stk. 1 ikke udbetaler midler til projekter i strid med formålet i stk. 1.

•••

Stk. 5 Forsyningssekretariatet kan pålægge foreninger oprettet i medfør af stk. 1 at stoppe udbetaling af midler i strid med formålet i stk. 1.

•••

Stk. 6 Forsyningssekretariatet kan pålægge foreninger oprettet i medfør af stk. 1 at nedbringe administrationsomkostningerne.

•••

Stk. 7 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler for foreninger, der oprettes efter stk. 1, herunder om krav til, at det skal fremgå af foreningens vedtægter, at der alene kan ydes støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, om at foreningen skal udarbejde uddelingsvilkår, om fagligt vurderingspanel, om regnskab og revision, om tilbagebetaling af midler og om offentliggørelse af oversigt over projekter og projektresultater. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsyn efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside