14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandsektorloven § 9

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandsektorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter indtægtsramme, jf. § 6, og regnskabsmæssig kontrolramme, jf. § 6 a, og orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater efter reglerne i kapitel 2 og 3.

•••

Stk. 2 Forsyningssekretariatet varetager indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandselskaber.

•••

Stk. 3 Forsyningssekretariatet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om Forsyningssekretariatets virksomhed.

•••
profile photo
Profilside