14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 389 af 01. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Midlerne til Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråds virke, jf. § 1, stk. 2-4, tilvejebringes ved en afgift, der betales for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Afgiften påhviler den søfarende med 70 øre pr. dag og rederen med 402 øre pr. dag, dog udgør rederens bidrag 70 øre pr. dag for søfarende på skibe med en bruttotonnage under 20. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 532 øre pr. dag.

•••

Stk. 2 Afgifterne reguleres årligt fra 2022 med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

•••

Stk. 3 Rådet fastsætter betalingen for særlige ydelser.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om finansiering af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd opretter.

•••
profile photo
Profilside