Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1011
Opdaterede love
Søg blandt
39729
Afgørelser
Indblik
113492
Kommentarer
Overblik
222116
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
A købte i januar 2016 en ca. 17 år gammel lystbåd af B. På A’s første reelle sejltur i april 2016 opstod motorproblemer.
 • Dom af 15. april 2021
 • Obligationsret
 • Købeloven
16. april 2021
H
A, der var ultimativ ejer, direktør og daglig leder af to anpartsselskaber, var erstatningsansvarlig for tab, som var påført selskabernes medkontrahent
 • Dom af 15. april 2021
 • Selskabsret
 • Selskabsloven
16. april 2021
H
Ikke retlig interesse i at få prøvet en afgørelse fra Udlændingenævnet
 • Dom af 15. april 2021
 • Procesret
 • Retsplejeloven
16. april 2021
H
Godtgørelseskrav i anledning af påståede overgreb i Irak var forældet, og Forsvarsministeriet havde ikke pligt til at foretage yderligere undersøgelser
 • Dom af 14. april 2021
 • Erstatningsret, Menneskerettigheder, Procesret
 • Retsplejeloven, Forældelsesloven
15. april 2021
H
Ikke forhold der kunne begrunde tidligere forrentning efter rentelovens § 3, stk. 5
 • Dom af 14. april 2021
 • Obligationsret, Erstatningsret, Finansielle virksomheder, Arbejdsret, Forvaltningsret
 • Renteloven
15. april 2021
H
Oplysninger om indsattes forhold under indsættelsen og om verserende sag tillagt vægt ved tilrådelighedsvurderingen
 • Kendelse af 13. april 2021
 • Strafferet
 • Straffeloven, Straffuldbyrdelsesloven
15. april 2021
H
Kurator kunne ikke afvise at prøve et anmeldt krav med henvisning til konkurslovens § 130, stk. 3, selvom der ikke var dækning for kravet i boet
 • Dom af 12. april 2021
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
14. april 2021
Søg i afgørelser