Intelligent lovsamling

eLov giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Jurabibliotek Djøf Forlag

Søgning i og links til §§ i hundredvis af bøger i Djøf Forlags Jurabibliotek.

Intelligent adgang til
1042
Opdaterede love
Søg blandt
41660
Afgørelser
Indblik
122158
Forarbejder
Overblik
228632
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLov

H
Det var utilrådeligt at prøveløslade D, der ikke havde medvirket til at gennemføre en retspsykiatrisk undersøgelse
 • Kendelse af 29. juni 2022
 • Forvaltningsret, Strafferet
 • Løsladelsesbekendtgørelsen, Straffeloven
01. juli 2022
H
Ikke forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i sag om beslaglæggelse af bil med henblik på tredjemandskonfiskation
 • Kendelse af 28. juni 2022
 • EU-ret, Færdselsret, Strafferet
 • Færdselsloven, Retsplejeloven
30. juni 2022
H
Køber havde ikke løftet bevisbyrden for, at kendskab til mangler ved andelsbolig ville have ført til en lavere købesum end den nedsatte maksimalpris
 • Dom af 28. juni 2022
 • Boligret
 • Andelsboligloven
30. juni 2022
H
Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev anset for sagsøgt i sagen, men tilladt ændret til et andet selskab
 • Kendelse af 27. juni 2022
 • Procesret
 • Aftaleloven, Retsplejeloven
30. juni 2022
H
Fogedforretning nægtet fremme, da det var betænkeligt på det foreliggende grundlag
 • Kendelse af 24. juni 2022
 • Insolvensret, Procesret
 • Straffeloven, Retsplejeloven
28. juni 2022
H
Straffelovens § 61, stk. 1, eller dennes analogi kan finde anvendelse i en situation, hvor der er foretaget rettergangsskridt, før den betingede dom er afsagt
 • Dom af 23. juni 2022
 • Strafferet
 • Straffeloven
27. juni 2022
H
Der var hjemmel i de færøske inddrivelsesregler til at inddrive danske skattekrav
 • Dom af 22. juni 2022
 • Grønland & Færøerne, International ret, Skatteret
27. juni 2022
Søg i afgørelser