Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1030
Opdaterede love
Søg blandt
41555
Afgørelser
Indblik
118947
Forarbejder
Overblik
227690
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Et krav om tilbagebetaling som følge af fejlagtigt varmeregnskab kunne rettes mod en almen boligorganisation frem for boligafdelingen
 • Dom af 18. januar 2022
 • Boligret, Procesret
 • Retsplejeloven
20. januar 2022
H
Det var ikke berettiget, at en tidligere kommunalt ansat havde videregivet særdeles følsomme personoplysninger om 89 borgere til journalist
 • Dom af 13. januar 2022
 • Menneskerettigheder, Statsret, Strafferet
 • Straffeloven, Lov om beskyttelse af whistleblowere
14. januar 2022
H
Godtgørelse efter handelsagentlovens § 25 var ikke omfattet af virksomhedspant i en handelsagentvirksomheds goodwill
 • Dom af 11. januar 2022
 • Fast Ejendom, Ejendomsret
 • Tinglysningsloven, Retsplejeloven, Handelsagentloven
13. januar 2022
H
Et konkursramt selskabs afdrag på ejerens private gæld til en tredjemand udgjorde en omstødelig gave
 • Dom af 10. januar 2022
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
12. januar 2022
H
To varemærkesager ved Sø- og Handelsretten skulle udsættes på en afgørelse fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
 • Kendelse af 16. december 2021
 • Immaterialret, EU-ret, Markedsføringsret, Lovfortolkning, Almindelige Emner
 • Retsplejeloven
23. december 2021
H
Varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, var ikke berettiget
 • Kendelse af 14. december 2021
 • Procesret, Udlændingeret
 • Retsplejeloven, Udlændingeloven, Lov om euforiserende stoffer, Bekendtgørelse om euforiserende stoffer
16. december 2021
H
Ikke godtgjort, at nedbringelsen af en kassekredit inden selskabets konkurs havde medført en berigelse for banken eller et tab for konkursboet
 • Dom af 14. december 2021
 • Insolvensret
 • Konkursloven, Retsplejeloven
15. december 2021
Søg i afgørelser