Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1025
Opdaterede love
Søg blandt
41048
Afgørelser
Indblik
116168
Forarbejder
Overblik
225564
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Beskatning af valutakursgevinst på gæld i fremmed valuta var ikke i strid med TEUF artikel 63 om kapitalens frie bevægelighed
 • Dom af 21. juni 2021
 • EU-ret, Skatteret
 • Kursgevinstloven
22. juni 2021
H
Kast med ikke uvæsentlig mængde vand, som ramte fængselsbetjent i ansigtet, var vold
 • Dom af 21. juni 2021
 • Strafferet
 • Straffuldbyrdelsesloven, Straffeloven
22. juni 2021
H
Det var ikke aldersdiskrimination, at kommune standsede pensionsindbetalinger for overenskomstansat, som valgte at få udbetalt opsat tjenestemandspension
 • Dom af 18. juni 2021
 • Menneskerettigheder, Pensionsret, Arbejdsret
 • Forskelsbehandlingsloven, Tjenestemandspensionsloven
21. juni 2021
H
Ikke grundlag for at rejse tvivl om dommers fuldstændige upartiskhed. De erstatningssøgende havde ikke krav på erstatning på grund af egen skyld 
 • Dom af 15. juni 2021
 • Procesret
 • Retsplejeloven
16. juni 2021
H
Fængselsstraf på 1 år, 11 måneder og 2 uger idømt i Tyskland skulle fuldbyrdes i Danmark 
 • Dom af 15. juni 2021
 • Strafferet
 • Udleveringsloven, Straffeloven, ATP-loven, Kildeskatteloven, Bogføringsloven
16. juni 2021
H
Lejer gjorde via mail indsigelse mod udlejers opsigelse af lejemålet, hvilket ikke opfyldte almenlejelovens krav om skriftlighed
 • Kendelse af 07. juni 2021
 • Lejeret
 • Almenboligloven, Lejeloven, Almenlejeloven
10. juni 2021
H
Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet
 • Dom af 07. juni 2021
 • Erstatningsret, Strafferet
10. juni 2021
Søg i afgørelser