Intelligent lovsamling

eLOV giver dig værktøjer til at arbejde effektivt og gå i dybden inden for dine specialområder.

Intelligent adgang til
1026
Opdaterede love
Søg blandt
41455
Afgørelser
Indblik
117347
Forarbejder
Overblik
226661
Krydshenvisninger

Nye afgørelser på eLOV.DK

H
Ikke grundlag for dørlukning og udeladelse fra retslisten i sag om fortolkning af to aftaler indgået i forbindelse med skilsmisse
 • Kendelse af 18. oktober 2021
 • Familieret, Procesret
 • Retsplejeloven, Skifteloven
20. oktober 2021
H
S, der var varetægtsfængslet som sigtet for bl.a. terrorrelateret kriminalitet, kunne ikke modtage besøg i arresten og sende brev til pressen
 • Kendelse af 15. oktober 2021
 • Menneskerettigheder, Procesret, Statsret
 • Grundloven, Retsplejeloven, Straffeloven
20. oktober 2021
H
En ikendt disciplinærstraf for overtrædelse af straffelovgivningen var uberettiget, da politiet senere opgav påtale overfor den indsatte
 • Kendelse af 15. oktober 2021
 • Forvaltningsret
 • Retsplejeloven, Straffeloven, Straffuldbyrdelsesloven
20. oktober 2021
H
Tabsopgørelse udarbejdet af den ene parts revisionsselskab skulle udgå af sagen, da det var en sagkyndig erklæring, der var indhentet efter sagens anlæg
 • Kendelse af 15. oktober 2021
 • Procesret
 • Retsplejeloven
20. oktober 2021
SH
Bilforhandler tilkendt erstatning fra bilimportør som uretmæssigt havde udelukket forhandleren som autoriseret reparatør
 • Dom af 14. oktober 2021
 • Obligationsret, Konkurrenceret
 • Erstatningsansvarsloven, Konkurrenceloven
16. oktober 2021
H
Et muligt krav på erstatning var ikke forældet på tidspunktet for anmeldelsen til Patienterstatningen
 • Dom af 13. oktober 2021
 • Erstatningsret, Sundhedsret
16. oktober 2021
H
Værnetingsaftale, der indgik som en del af en kreditaftale, var gyldigt indgået efter Luganokonventionen
 • Kendelse af 11. oktober 2021
 • EU-ret, Procesret
 • Retsplejeloven
16. oktober 2021
Søg i afgørelser