Højesterets dom af 25. marts 2021 i sag 73/2020

Info

Resumé:

Politiassistent idømt bødestraf for utilsigtet at have afgivet et skud under en øvelse, fordi han havde glemt at sikre sin tjenestepistol


T, der var politiassistent, havde inden sin ankomst til en øvelse været i tjeneste og havde derfor sin skarpladte pistol med en patron i kammeret på sig.

Han glemte i forbindelse med ankomsten at sætte en rød sikkerhedspind i pistolen for at sikre, at den ikke kunne afgive skud. I et øvelseslokale, hvor der befandt sig fem kolleger, foretog T herefter en såkaldt aftrækningsøvelse, hvorved han trak pistolen op af hylsteret, rettede den mod en murstensvæg og trykkede på aftrækkeren. Han afgav herved utilsigtet et skud.


Højesteret fandt, at forholdet var strafbart og lagde i den forbindelse vægt på, at T var klar over, at tjenestepistolen under øvelse skulle monteres med en rød sikkerhedspind, og at T bevidst trykkede på aftrækkeren uden forinden at have sikret sig, at der var sat en sådan rød sikkerhedspind i.

Højesteret lagde derudover vægt på, at aftrækningsøvelsen blev udført i et lokale, der ikke var særligt indrettet til skydning, i en situation, hvor der var andre til stede i lokalet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.