Højesterets kendelse af 28. september 2021 i sag 126/2020

Info

Resumé:

TV 2 pålagt at udlevere uredigerede optagelser foretaget med skjult kamera


TV 2 havde foretaget optagelser med skjult kamera af en ældre, dement kvinde i hendes bolig i ca. 16 døgn. Optagelserne var foretaget efter aftale med kvindens pårørende, og dele af optagelserne skulle efterfølgende indgå i en tv-udsendelse. Optagelserne viste bl.a. kvinden i meget intime situationer i hendes bolig, og hendes identitet var ikke skjult.


Anklagemyndigheden anmodede om udlevering af de uredigerede optagelser til brug for efterforskning dels mod TV 2 Danmark og ansatte hos tv-stationen, dels mod plejehjemspersonale.


Højesteret fandt, at betingelserne for beslaglæggelse og edition var opfyldt. Herudover fandt Højesteret, at et pålæg om udlevering af optagelserne ikke var et uproportionalt indgreb. Højesteret lagde herved vægt på, at der ikke indgik hensyn til kildebeskyttelse eller tilsagn om anonymitet, og at udlevering af optagelserne ikke ville forringe mediernes generelle vilkår for at udføre sædvanlig journalistisk virksomhed.


Landsretten var kommet til samme resultat.