Sø- og Handelsrettens dom af 16. november 2021 i sag BS-36098/2018-SHR

Info

Resumé:

Køber havde ret til at ophæve køb af brusesystem på grund af væsentlige mangler

Sagsøgeren havde ret til at ophæve en aftale om køb af sagsøgtes produkter som følge af mangler, men fik kun delvist medhold i sit erstatningskrav, bl.a. fordi sagsøgeren selv måtte bære en del af ansvaret for omfanget af problemerne med installation og anvendelse af produkterne og følgeudgifterne hertil.