Sø- og Handelsrettens dom af 22. november 2021 i sag BS-185/2021-SHR

Info

Resumé:

Det var saglig opsigelsesgrund, men ikke bortvisningsgrund, at ledende medarbejder to gange var blevet snydt af bedrager

En virksomhed havde bortvist en ledende medarbejder, der var udsat for ’CEO-fraud’, hvor en bedrager ad to omgange formåede lederen til at overføre et beløb på i alt 1.986.000 EUR. Retten fandt, at forholdet havde givet virksomheden rimelig grund til at opsige lederen, men ikke til bortvisning. Lederen havde derfor krav på erstatning, dog kun minimalerstatning, samt fratrædelsesgodtgørelse.