Sø- og Handelsrettens dom af 29. marts 2021 i sag BS-26853-2020-SHR

Info

Resumé:

Smykker nød beskyttelse mod slavisk efterligning efter markedsføringsloven

Sagsøgers smykker nød ikke ophavsretlig beskyttelse. Efter en samlet vurdering fandt retten, at smykkerne havde et vist kommercielt særpræg og derfor nød beskyttelse mod meget nærgående eller slaviske produktefterligninger, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1. Retten fandt endvidere, at der forelå en krænkelse. Erstatning og vederlag fastsat skønsmæssigt.