Sø- og Handelsrettens dom af 30. august 2021 i sag BS-19951/2018-SHR

Info

Resumé:

Rettighedsorganisation overtrådte markedsføringslovens §§ 3, 20 og 21 ifm. deres kommunikation om en aftale fra 2017 (om spillefilm til læring) samt kommunikation til kommuner og skoler om Motion Picture Licensing Company Denmark

Retten fandt, at Copydan AVU-medier ved nærmere angivne udtalelser havde overtrådt markedsføringslovens §§ 3, 20 og 21 ifm. deres kommunikation om en aftale fra 2017 (om spillefilm til læring) samt kommunikation til kommuner og skoler om sagsøgte, MPLC. Ej konkurrencestridig adfærd efter konkurrencelovens §§ 6/11 eller TEUF art. 101/102. Skønsmæssigt fastsat erstatning.