Sø- og Handelsrettens kendelse af 25. juni 2021 i sag BS-1900/2016-SHR

Info

Resumé:

Ikke dobbelt-karantæne til advokat

Sag om konkurskarantæne afvist, da sagsøgte tidligere ved en straffedom var frakendt retten til at drive advokatvirksomhed i 1 år, og da der nu var forløbet mere end 5 år siden konkursdekret var afsagt, og da der ikke var rimeligt grundlag for at pålægge karantæne for anden virksomhed.