14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse angaaende Meddelelser til Pressen om de i Retsplejelovens § 1017 a omhandlede Kendelser

Bekendtgørelse nr. 233 af 24. juni 1939

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse angaaende Meddelelser til Pressen om de i Retsplejelovens § 1017 a omhandlede Kendelser

Redaktionel note: Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af retsplejelovens § 1017 a, stk. 3

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I Medfør af Retsplejelovens § 1017 a, 3. Stk., jfr. Lov Nr. 196 af 15. Maj 1939, bestemmer Justitsministeriet herved, at Retskendelser, hvorved der i Henhold til samme Bestemmelses 1. Stk. med Hensyn til Forhold, der er Genstand for offentlig Undersøgelse, træffes Bestemmelse om Forbud mod offentlig Omtale af Sagen helt eller for visse Deles Vedkommende, vil være at kundgøre for Pressen gennem Ritzaus Bureau.

Meddelelse om Retskendelse af det nævnte Indhold vil af vedkommende Politimyndighed med nøjagtig Angivelse af Kendelsens Ordlyd uopholdelig være at afgive telefonisk til Rigspolitichefen (Sikkerhedspolitiets Kontor), der viderebesørger Meddelelsen til Ritzaus Bureau. En Udskrift af Kendelsen indsendes snarest muligt af vedkommende Politimyndighed til Rigspolitichefen.

For saa vidt angaar Kendelser, som afsige af en Ret, der har sit Sæde udenfor København, bør vedkommende Politimester derhos uopholdelig underrette Redaktionerne for de i Politikredsen udkommende Dagblade om Kendelsens Afsigelse.

profile photo
Profilside