14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nødprøvebekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 501 af 23. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i § 3, stk. 2, og §§ 4-6 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. En sådan fravigelse kan dog ikke uden børne- og undervisningsministerens godkendelse indebære, at eleven skal aflægge færre prøver end det antal, som er fastsat i §§ 3-6 for eleven.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan i ganske særlige tilfælde fravige reglerne i §§ 7-10 i forhold til den enkelte elev, når dette er nødvendigt som følge af de foranstaltninger, som elevens institution skal træffe som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

•••
profile photo
Profilside