14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1552 af 18. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten

Kapitel 2

Salg mv. af aktiver i boer, hvor arven tilfalder staten

§5 Boets aktiver sælges i overensstemmelse med reglerne i dødsboskifteloven, jf. dog §§ 6 og 7.

§6 Bobestyreren må ikke sælge løsøre, der må antages at have interesse for et statsligt eller statsanerkendt museum, før et sådant museum har taget stilling til, om det ønsker at modtage genstanden.

Stk. 2 Økonomistyrelsens samtykke skal indhentes, hvis et museum ønsker at modtage genstanden, medmindre genstanden skønnes at være af mindre værdi.

§7 Bobestyreren må ikke sælge fast ejendom, der kan medvirke til at fremme de formål, som er nævnt i §§ 1 og 2 i lov om naturbeskyttelse, herunder navnlig landbrugs- og skovejendomme, hvis Miljøministeriet på statens vegne ønsker at beholde ejendommen. Ejendommen udlægges i givet fald til Miljøministeriet.

profile photo
Profilside