14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den digitale løsning Coronapas  - ophæves den 16. januar 2022 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2130 af 25. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Behandling herunder sletning af personoplysninger
Statens Serum Institut er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Statens Serum Institut udarbejder forud for denne behandling af personoplysninger en konsekvensanalyse i overensstemmelse med artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og implementerer i forlængelse heraf foranstaltninger for at imødegå de identificerede risici.

•••

Stk. 2 Statens Serum Institut og eventuelle databehandlere, der på instituttets vegne varetager driften af løsningen kan, når det nødvendigt med henblik at formidle oplysninger som nævnt i § 1, stk. 1, træffe afgørelser omfattet af artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) over for alle brugere af løsningen, herunder unge mellem 15 og 18 år, der har installeret løsningen.

•••
profile photo
Profilside