14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arealbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arealbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Beregning af ejendommens bruttoetageareal.

•••

Ejendommens samlede bruttoetageareal opgøres som summen af de enkelte boligers og erhvervslokalers bruttoetageareal beregnet som anført i § 1.

•••

Tilsvarende beregnes beboelseslejlighedernes samlede bruttoetageareal som summen af de enkelte beboelseslejligheders bruttoetageareal.

•••

Ved opgørelse af ejendommens bruttoetageareal medregnes ikke arealet af garager, carporte og udhuse.

•••
profile photo
Profilside