14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 250 af 24. February 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Fradrag i fleksløntilskud, hvis der udbetales ledighedsydelse under ferieafholdelse
Hvis den ansatte i et fleksjob ikke har optjent ret til 25 dage med løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan den pågældende modtage ledighedsydelse for de dage, hvor der ikke er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Der kan højest udbetales ledighedsydelse og ferie med løn eller feriegodtgørelse for sammenlagt 25 dage.

•••

Stk. 2 Der kan ikke udbetales fleksløntilskud for de dage, hvor der udbetales ledighedsydelse under ferie. Det beregnede fleksløntilskud efter § 3 skal reduceres forholdsmæssigt på baggrund af det antal dage, der udbetales ledighedsydelse for. Da fleksløntilskuddet den følgende måned beregnes på baggrund af en lavere lønindtægt på grund af ferieafholdelse, skal der efterfølgende ske efterregulering af fleksløntilskuddet på baggrund af den reelle lønindtægt i måneden efter ferieafholdelsen.

•••
profile photo
Profilside