14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

Bekendtgørelse nr. 27 af 09. januar 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Arkivalier, som bevares i politikredsenes stamarkiv fra og med den 1. januar 2007

§1 Område
Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af politikredsene fra og med 1. januar 2007 og indtil overgangen til digital arkivering.

Stk. 2 Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på digitalt medium.

§2 Bevaring og kassation
Bevaring af arkivalier i politikredsene sker ud fra tre udvalgskriterier, efter gerningskoder baseret på væsentlighedskriterier, efter fødselsdag, og efter skøn.

Stk. 2 Bevaring og kassation efter væsentlighedskriterier fastlægges af Rigsarkivet med udgangspunkt i journalplanens gerningskoder. Journalplanen føres ajour med hensyn til gerningskoders placering på stam- eller kassationsarkiv efter godkendelse af Rigsarkivet.

Stk. 3 Fødselskriteriet fastlægges således, at der indenfor journalplanens gerningskoder bevares alle sager, hvor en af de sigtede er født den første i måneden.

Stk. 4 Bevaring efter skøn omfatter arkivalier, som vurderes at være af langsigtet værdi, selv om gerningskoden umiddelbart tilsiger kassation, eller selv om materialet ikke er journaliseret. Endelig afgørelse om bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

§3 Politikredsenes stamarkiv bevares som angivet i bilag 1.

Stk. 2 Do g kasseres vidneafhøringer og bevismateriale på audiovisuelt eller digitalt medium, når disse indgår i konkrete sager, og de pågældende oplysninger i alt væsentligt også findes på papir. Endelig afgørelse om evt. bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

§4 Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2-3, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

§5 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. januar 2019.

profile photo
Profilside